งาม้อน

งาม้อน กับคุณประโยชน์มากมาย

toprice3บำรุงสมอง ความจำไม่เสื่อม สุขภาพแข็งแรง ด้วยน้ำมันงาม้อนแบบบีบเย็น ขวัญดี

การผลิตน้ำมันงาม้อน ขวัญดี ด้วยการสกัดบีบเย็น(Cold pressed process) ไม่ผ่านความร้อนไม่มีน้ำและสารเคมีเจือปน เป็นน้ำมันงาธรรมชาติ (Extra Virgin Oil) ที่ดีมีคุณภาพอุดมด้วยสารอาหารที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมาย

 • งาม้อนพืชวิเศษสุดให้โอเมก้า 3 ทดแทนปลาทะเลน้ำลึก
 • จากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่าน้ำมันที่สกัดได้จากงาม้อน(Perilla seed oil) มีองค์ประกอบของ
 • กรดไขมัน Omega-3 สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีกรดไขมันชนิด alpha-linolenic acid (ALA)
 • อยู่สูงถึงประมาณ 50-60% นอกจากนี้ยังมีสารประกอบอื่นๆ เช่น rosemarinic acid, luteolin, chryosoeriol, queratin เป็นต้น
 • กรดไขมัน ชนิด ALA นี้ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะถูกดูดซึมและเปลี่ยนเป็น eicosapen taenoic acid (DHA) และสารประกอบอื่นๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลล์เมมเบรน (cell membrane) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซลล์ประสาทและหลอดเลือด
 • ประโยชน์ของ “น้ำมันงาม้อน” ที่มีต่อสุขภาพจากการศึกษาวิจัยทางโภชนาการ

พบหลักฐานว่า น้ำมันงาม้อนมีประโยชน์ต่อระบบต่างๆ ของร่างกายดังนี้

1.ประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • น้ำมันงาม้อน สามารถป้องกันการแข็งตัวของเลือดซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะหัวใจวาย และสมองขาดเลือด(heart attack and strokes) ได้ โดยมีฤทธิ์ลดการสร้างสารที่ช่วยในการเกาะตัวของเกล็ดเลือด [plalelet-activating factor (PAF)]
 • มีหลักฐานแสดงว่า alpha-linolenic acid ที่พบในน้ำมันงาม้อน ช่วยป้องกันการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดและการตายที่เกิดขึ้นจากภาวะหัวใจขาด เลือดได้
 •  มีหลักฐานแสดงว่า น้ำมันงาม้อน สามารถช่วยยืดอายุผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองขาดเลือด หรือstroke จากสาเหตุความดันโลหิตสูงให้ยาวนานขึ้น

2.ประโยชน์ต่อระบบประสาท

 •  มีหลักฐานแสดงว่า น้ำมันงาม้อน เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ได้ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบประสาทส่งต่อในสมองส่วน hippocampus ทำให้สัตว์ทดลองมีความสามารถในการเรียนรู้มากขึ้น

3.ประโยชน์ในการป้องกันการเกิดภาวะกระดูกพรุน

 • น้ำมันงาม้อนป้องกันการเกิดภาวะกระดูกพรุนโดยการเพิ่มความหนาแน่นของมวล กระดูก  [bone mineral density (BMD)] และยับยั้งการขับแคลเซียม(Ca) ออกทางปัสสาวะ

4.ประโยชน์ในการลดน้ำหนัก(fighting obesity)

 • การรับประทาน น้ำมันงาม้อน จะทำให้การเพิ่มน้ำหนักและระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดต่ำกว่า  การรับประทาน อาหารไขมันสูง จำพวกถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำมันหมู และ repeseed oil
 • น้ำมันงาม้อน สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อไขมันโดยยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมัน

5.ประโยชน์ในการป้องกันโรคมะเร็ง

5.1 น้ำมันงาม่อน สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้หลายชนิด โดยเฉพาะการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งหลักฐานการทดลองดังนี้

 • น้ำมันงาม้อน สามารถลดอัตราการเป็งมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งที่ไตในสัตว์ทดลองได้ดีกว่าอาหารเสริมชนิดอื่น และทำให้มีความไวของเนื้อเยื่อลำไส้ใหญ่ ต่อการกระตุ้นสารก่อมะเร็ง มีปริมาณสารบ่งชี้การเกิดมะเร็ง(tumor marker) ลดลง
 • จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าน้ำมันงาม้อนสามารถลดความเสี่ยงในการพัฒนาเป็นมะเร็งลำไส้ได้

5.2 น้ำมันงาม้อน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมน้ำนมได้ โดยการทดลองพบว่าน้ำมันงาม่อน สามารถลดจำนวนของก้อนมะเร็งต่อมน้ำนมในหนูตัวเมียได้มากกว่าหนูที่ได้รับอาหารเสริมชนิดอื่น

 • น้ำมันงาม่อน สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อไขมันโดยการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมัน

6.ประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน

 •  น้ำมันงาม่อน สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของการเกิดภูมิแพ้ชนิดเฉียบ พลัน(allergic hypersensitivity) จากการกระตุ้นของสารก่อภูมิแพ้ (antigen)

7.ประโยชน์อื่นๆ อันเนื่องมาจาก สารอาหาร omega-3 สารDHA ที่ได้จากการสันดาป omega-3

จากน้ำมันงาม้อนสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าการลดลงของ DHA ในซีรั่ม เป็นปัจจัย ที่สำคัญต่อการพัฒนาโรคอัลไซเมอร์

 • โอเมก้า 3 – อาหารบำรุงหัวใจ สมอง และตา
 • กรดไขมันโอเมก้า-3 (ω-3 หรือ omega-3) เป็นโครงสร้างไขมันสำคัญในสมองและจอ ประสาทตา

งาม้อนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Perilla frutescens ตระกูลเดียวกับกะเพรา มีปลูกภาคที่เหนือตอนบน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนเรียก “งามน” กาญจนบุรีเรียก “แง”

เรา พบว่าน้ำมันงาม้อนมี โอเมก้า-3 (ALA) อยู่มากถึง 60% ซึ่งปกติจะพบ โอเมก้า-3 ในน้ำมันปลา (Fish oil) เพราะฉะนั้นจึงเหมาะสำหรับคนไม่กินเนื้อสัตว์ หรือ มังสวิรัติหรือกินเจ รวมทั้งผู้ที่แพ้น้ำมันปลา เมื่อได้รับประทานน้ำมันงาม่อน โอเมก้า-3 นี้จะถูกเอ็นไซยม์ (delta-6 desaturase) ในร่างกายเปลี่ยนเป็นสาร EPA, DHA ซึ่งสารทั้งสองสำคัญต่อ การสร้าง เซลแมมเบรนของสมอง

น้ำมัน งาม้อนที่มี โอเมก้า-3 มีผลต่อสมองเกี่ยวกับความฉลาด ความจำในวัยทำงานและป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชรา นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ป้องกันการอุดตัน ของหลอดเลือด ป้องกันโรคหัวใจและช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิด

จาก งานวิจัยยังพบว่า น้ำมันงาม้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปอดในสภาวะของโรคหอบหืด โดยการควบคุมการสร้าง eicosanoid และยับยั้งการสร้าง leukotriene

ช่วง 10 ปีผ่านมา พฤติกรรมการบริโภคน้ำมันที่มีไขมันโอเมก้า-6 สูงและการลดการบริโภคปลาทะเลทำให้ร่างกาย ขาดกรดไขมันโอเมก้า-3 ชนิดสายยาว ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของสมองจึงทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับสมอง ตัวอย่างเช่น การขาดกรดไขมันโอเมก้า-3 ช่วงตั้งครรภ์ทำให้สมองพัฒนาช้าและส่งผลให้การเรียนรู้ช้าลงในวัยทารก ต่างๆ เช่น โรคสมาธิสั้น (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) การอ่านบกพร่อง (Dyslexia) โรคซึมเศร้า (Depression) การให้กรดไขมันโอเมก้า-3 เป็นอาหารเสริมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติ ของการเรียนรู้ในเด็ก

ใน งานวิจัยล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์โดยอเล็ก ซานดร้า ริชาร์ดสัน และพอล มอนต์โกเมอรี่ ซึ่งได้ศึกษาเด็กที่ป่วยด้วยโรค การเคลื่อนไหวร่างกายไม่สัมพันธ์กัน (Development Coordinative Disorder – DCD) จำนวน 117 คน เมื่อเด็กกลุ่มดังกล่าว ได้รับอาหารเสริมกรดไขมัน โอเมก้า-3 นาน 3 เดือน พบว่า การอ่าน การสะกดคำและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ผู้วิจัยได้สรุปว่าการเสริมอาหารด้วยกรดไขมันโอเมก้า-3 นั้นปลอดภัยและเป็นทางเลือกที่ได้ผลสำหรับเด็ก ที่มีปํญหาด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมโดยเฉพาะเด็กที่ป่วยด้วยโรค DCD

อาการสมองเสื่อม (Dementia) หรือโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นปัญหาสำคัญในวัยชรา ในงานวิจัยพบว่า ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 เพียงพอหากเสริมด้วยวิตามีนอีจะทำให้มีอายุยืนยาวกว่า กลุ่มผู้วิจัยได้ทดลอง ในผู้ป่วย 847 ราย เป็นเวลาประมาณ 5 ปี ผู้ป่วย 2 ใน 3 รับวิตามีนอี 1000 หน่วยสากล วันละ 2 ครั้งร่วมกับยารักษา โรคอัลไซเมอร์ (สารยับยั้งฮอร์โมนคลีนเอสเทอเรส) ผลการทดลองพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับวิตามีนอี (ทั้งใช้ยารักษาอัลไซเมอร์ร่วมด้วยและไม่ใช้) มีอัตราการตายต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้รับวิตามีนอี 26% “วิตามีนอีได้รับการยอมรับว่าสามารถลดอาการของโรคอัลไซเมอร์ แต่เราได้แสดงให้เห็นว่าวิตามีนอีจะช่วยยืดอายุ ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วย” จากคำกล่าวของวาลอรี พาฟลิค นักวิจัย ศูนย์วิจัยโรคอัลไซเมอร์ และโรคความจำเสื่อม แห่งวิทยาลัยแพทย์เบเยอร์เมืองฮูสตัน รัฐเทกซัส และสมาชิกของสถาบันประสาทวิทยาของสหรัฐอเมริกา

จากการวิจัยและค้นคว้าของนักวิชาการตามเอกสารอ้างอิงได้พบว่า โอเมก้า-3 จากน้ำมันงาม่อนบริสุทธิ์จะมีมากกว่าเมล็ดพืชใด ๆ รวมถึงน้ำมันปลา ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากสารปรอท โลหะหนักหรือสารพิษตกค้างที่สะสมในน้ำทะเล เพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำมันงาม่อนบริสุทธิ์ โดยเฉพาะจากเมล็ดงาม่อนที่ปลูกด้วยวิธีออร์แกนิคจะยิ่งเพิ่มคุณประโยชน์ของ สารอาหารในน้ำมันงาม่อนได้อย่างเต็มที่

ปริมาณ ALA หร้อ โอเมก้า 3 ที่พบในเมล็ดพืช

 • Common Name Alternative Name Linnaean Name % N-3
 • Perilla Shiso Perilla frutescens 61
 • Chia Chia sage Salvia hispanica 58
 • Flax Linseed Linum usitatissimum 55
 • Lingonberry Cowberry Vaccinium vitis-idaea 49
 • Camelina Gold-of-pleasure Camelina sativa 36
 • Purslane Portulaca Portulaca oleracea 35
 • Black Raspberry Rubus occidentalis 33
 • Hemp Cannabis sativa 19

 ที่มาของข้อมูล: Wikipedia : Omega 3 Fatty Acids

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s